2018

Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju 27. nóvember kl. 17.30.

 1. Fundur settur 
 1. Umsóknir um stöðu aðstoðarkirkjuvarðar.
  3 umsóknir bárust.  Farið var yfir umsóknirnar.  Guðmundur, Fjóla og Þórður munu kalla til sín þá umsækjendur  sem til greina þykja koma og kanna grundvöll fyrir ráðningu.    Það kom fram að sóknarnefnd vilji gera breytingar á fyrirkomulagi launa fyrir starfið og taka upp tímalaun í stað mánaðarlauna.
 1. Niðurstaða kirkjuþings er varðar sameiningu prestakalla.
  Séra Guðbjörg greindi frá niðurstöðum kirkjuþings.  Sameiningarmál voru rædd undir einum lið og töluðu þar allir í sömu átt.  Víða þykir tilefni til sameiningar.  Það muni auka samvinnu og jafna þjónustubyrði.  Hins vegar er spurning hvernig best er að framkvæma þetta og hvernig  auglýsa á þessar sameiningar.  Allir voru sammála um að vanda sig og að það væri mikilvægt að vilji heimamanna liggi fyrir.   Nokkrar smærri sameiningar voru samþykktar.  Framhaldskirkjuþing verður í mars.  Guðbjörg ræddi við Halldóru Þorvarðardóttur um að kalla saman fljótlega á nýju ári fulltrúa þeirra sókna á Suðurlandi sem hugmyndin er að sameina. 
 1. Yfirlit yfir starfið.
  Guðný kirkjuvörður fór yfir þær framkvæmdir sem hafa verið í kirkjunni á árinu.  Einnig fór hún yfir óska verkefni hvað varðar framkvæmdir og viðhald á komandi ári.
  Beiðni kom frá Guðnýju um leyfi frá störfum 2.  til 16. mars 2019 með ákveðnum skilyrðum sem hún tiltók.
  Ninna og Guðbjörg greindu frá starfinu innan kirkjunnar. Aðventustarfið með tilheyrandi skólaheimsóknum er hafið.  Aðventukvöld verður í  kirkjunni þar sem kórar kirkjunnar koma fram og er það í stað hefðbundinna aðventutónleika sem ekki verða haldnir í ár. Einnig verður hátíðarmessa á nýársdag í fyrsta skipti.  Töluverð aukning hefur verið í barnastarfinu í vetur og hefur facebook verður nýtt til að auglýsa starfið.
  Þeim sið verður áfram haldið frá fyrra ári að jóladagsmessan verður ekki í Selfosskirkju heldur í einhverri af sveitakirkjunum.  Messan á annan í jólum verður að vanda í sjúkrahúsinu.
  Björn greindi frá því að formaður sóknarnefndar í Keflavík vildi taka á móti sóknarnefnd Selfosskirkju  og að þau myndu seinna endurgjalda heimsóknina.
 1. Önnur mál.
  Kirkjufréttir eru komnar út, það er viku fyrr en í fyrra og tókst að forðast jólabókaflóðið.
  Kirkjubekkir eru farnir að láta á sjá og þurfa viðhald.  Gylfi Guðmundsson smiður væri tilbúinn til að taka einn bekk og slá á hvað myndi kosta að gera þá upp.  Guðný hefur fengið verðhugmynd hjá bólstrara um endurnýjun á bólstri.
  Aðventutónleikar.  Samstaða varð meðal þeirra sem komið hafa að tónlistarflutningi á aðventutónleikum að tónleikarnir yrðu ekki haldnir í ár.  Skoða á samstarf með nýjum eða sama hætti í framhaldinu til styrktar tónlistarlífi á Selfossi.
  Hirti Þórarinssyni eru færðar bestu þakkir fyrir ötult starf við skipulagningu tónleikana undanfarin 40 ár.  Hans framlag í þágu tónlistarlífs á Selfossi er ómetanlegt.
  Nýjar sálmabækur.  Búið er að panta nýjar sálmabækur.  Það þarf að setja þær inná fjárhagsáætlun fyrir næsta ár.
  Biblíusafnið.  Guðrún Tryggvadóttir hefur kynnt sér varðveislu gamalla bóka og er málið í vinnslu.  Ólafur Sigurðsson hefur líst ánægju sinni með undirtektir sóknarnefndar Selfosskirkju hvað varðar varðveislu safnsins.
  Valdimar Bragason mun láta af störfum sem aðstoðarkirkjuvörður um áramót.  Síðasti vinnudagur hans mun vera á Þorláksmessu.  Hugmyndin er að kalla hann til og kveðja hann við messu í janúar þegar meira er hægt að hafa við.
  Skráning á bókum kirkjunnar er hafin.  (VANTAR NAFN)
  Beiðni um leyfi frá Guðnýju kirkjuverði var rædd og samþykkt. 

Aukafundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn fimmtudaginn 1.nóv.  2018. kl. 17.30
Mætt voru: Björn Ingi Gíslason, Guðmundur Búason, Þórður Grétar Árnason, Jóhann Snorri Bjarnason, Gunnþór Gíslason, Páll Ingimarsson, Petra  Sigurðardóttir, Sigurlín Guðný Ingvardóttir, Vilhjálmur E. Eggertsson og Guðrún Tryggvadóttir.

Tilefni fundarins:
Nýskipan prestakalla.

Björn sagði okkur frá fundinum sem haldinn var á Hellu þriðjudaginn 30.okt sl. en einnig fóru Þórður og Vilhjálmur á fundinn.  Allir sögðu þeir frá umræðunni sem varð á fundinum.

Við fórum vel yfir þetta frá okkur séð og niðurstaðn var sú að senda brét til biskupsstofu þar sem við komum okkar athugasemdum til skila.  Okkur finnst að svona stórt mál þurfi betri kynningu og æskilegt sé að fá umræðu sóknarbarna.  Fyrirvarinn sem sóknarnefnd fékk var svo lítill að ekki var hægt að kalla til fundar.  Formanni og ritara falið að semja bréfið fyrir hönd sóknarnefndar í kvöld og en bréfinu þarf að skila inn fyrir hádegi föstudaginn 2. nóv.

Fundi slitið 18:15

Fundarritari Guðrún Tryggvadóttir.

 

Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn þriðjudaginn 23.okt. 2018. kl. 17.30    
Mætt voru: Björn Ingi Gíslason, Guðmundur Búason, Þórður Grétar Árnason,Fjóla Kristinsdóttir, Jóhann Snorri Bjarnason, Gunnþór Gíslason, Páll Ingimarsson, Petra  Sigurðardóttir, sr. Guðbjörg Arnardóttir, sr Ninna Sif Svavarsdóttir, sr. Axel Njarðvík og Guðrún Tryggvadóttir gestur Vilhjálmur E. Eggertsson

 1. Fundur settur.
  Björn Ingi Gíslason setti fundinn.
 1. Staða aðstoðarkirkjuvarðar
  Valdimar Bragason er orðinn sjötugur og hefur óskað eftir því að láta af störfum um næstu áramót.  Guðmundi falið að auglýsa eftir starfsmanni.
 1. Nýskipan prestakalla.
  Björn kynnti fyrir okkur tillögu frá biskupafundi um sameiningu prestakalla Selfoss, Hveragerðis, Eyrabakka og Þorlákshafnar.
  Kynning á þessu verður á Hellu 30. Okt kl. 17:30.
  Málið rætt og nokkuð ljóst að við þurfum að fá skýr svör á ýmsum hlutm sem við vonandi fáum á fundinum á Hellu.
 1. Samstöðufundur: Kirkjan og samfélagið
  Ákveðið var í fyrra á fundi að ath með áhuga á samstöðufund með ýmsum stofnunum og félagasamtökum á þessum vetri.  Ákveðið að reyna þetta í vetur. 
 1. Önnur mál
  Vilhjálmur E. Eggertsson var skipaður fulltrúi Selfosskirkju í Hjálpastarfi kirkjunnar á síðasta ári.  Hann kynnti fyrir okkur starfsemi Hjálpastarfi kirkunnar þar sem honum var vel tekið.

Kirkjufréttir verða gefnar út núna í nóvember eins og undanfarin ár.

Biblíusafnið rætt, erum við jákvæð fyrir hugmyndinni, ákveðið að ath hvað skápur muni kosta fyrir næsta fund.

Komin eru 35 ný bílastæði við árbakkan sem kirkjan má nota.  Verktakinn sem gerði bílastæðin ætlar að gefa okkur tilboð í bílastæði sem við eigum á túninu við Selfossbæi

Sóknarnefnd hefur boris bréf frá Hjálparstarfi kirkjunnar. Gefum áfram 1% af sóknargjöldum til Hjálparstarfs kirkunnar

Guðmundur kom með hugmynd að stofna félag fyrir Barna og unglingakór Selfosskirkju.  Fjóla Kristinsdóttir, Ninna Sif Svavarsdóttir og Guðbjörg Arnardóttir voru skipaðar í stjórn félasins.

Aðventutónleikarnir ræddir.

Jólamaturinn samþykktur

 1. Fundargerð upplesin. 
  Fundi slitið 19:30
  Fundaritari Guðrún Tryggvaóttir

Auka sóknarnefndarfundur Selfosskirkju haldinn 10.  september kl. 17:30.

Mætt voru, Björn Ingi Gíslason, Fjóla Kristinsdóttir, Gunnþór Gíslason, Jóhann Snorri Bjarnason, Guðný Ingvarsdóttir, Guðmundur Búason, Þórður Árnason, Sr. Guðbjörg Arnardóttir, Sr. Axel Á. Njarðvík og Guðrún Tryggvadóttir
Tilefni fundarins:
Ólafur Sigurðsson sonur Sr. Sigurðar Pálssonar og Stefaníu Gissurardóttur mætti á fundinn til að kynna fyrir okkur hugmynd hans og systkina hans. Foreldrar hans áttu merkilegt Biblíusafn þegar þau létust, 11. Útgáfur, sem hafa verið í varðveislu þeirra en núna vilja þau koma safninu á varanlegan stað og helst að safnið gagnist söfnuði og samfélagi. Undanfarna mánuði hafa Bíblíurnar verið til sýnis í Skálholti en systkinin hafa áhuga á að koma því fyrir í Selfosskirkju.  Eftir að Ólafur fór af fundi ræddum við þetta út frá öllum hliðum og erum við mjög opin fyrir þessu.
Önnur mál:
Þorbjörg Sigurðardóttir hefur gefið kirkjunni bikara sem þau hjónin, hún og Kolbeinn Kristinsson heitinn, áttu og þökkum við kærlega fyrir gjöfina.
Laugardaginn 13. okt verður stofnfundur sóknasambands haldinn í Garðarbæ, við munum senda fulltrúa.
Búið er að mála bílastæðin við kirkjuna, Málningaþjónustan gaf verkið, þeim eru færðar þakkir fyrir.
Axel Á. Njarðvík var boðinn velkominn til starfa en hann er í ½ starfi við Selfosskrikju sem héraðsprestur amk í eitt ár, með starfsaðstöðu í Selfosskirkju.
Fleira ekki gert, fundi slitið.
Fundargerð ritaði Guðrún Tryggvadóttir.


2. Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn
þriðjudaginn 24. apríl 2018. kl. 17.30    

Mætt voru: Björn Ingi Gíslason, Guðmundur Búason, Þórður Grétar Árnason,Fjóla Kristinsdóttir, Jóhann Snorri Bjarnason, Gunnþór Gíslason, Sigurlín Guðný Ingvarsdóttir, Páll Ingimarsson og Guðrún Tryggvadóttir
Dagskrá.
1. Fundur settur.  Björn setti fundinn
2. Staða afleysingafólks.
Búið er að ræða við þrjár konur um að taka við kórum kirkjunnar en eftir á að ganga endanlega frá samningum sem gert verður í byrjun maí.
3. Starfsmannaviðtöl.
Fjóla og Guðrún ætla að taka að sér að boða fólk í viðtöl.
4. Önnur mál.
Breyta á tiltektardeginum í vinnudag í haust og grilla á eftir.
Okkur hefur borist boð frá kirkjunni í Keflavík sem við tókum vel í og er stefnan tekin á að fara þangað í haust.
Boðið hefur verið í stláttutraktor sem staðið hefur ónotaður í mörg ár.
Kaffið á páskadag gekk mjög vel og var þeim þakkað sem hjálpuðu til við það.
Búið er taka í notkun snúningsdiskinn fyrir líkkistur sem 46 hópurinn gaf í samstarfi við vélsmiðju Valdimars Friðrikssonar.
5. Fundargerð upplesin.
6. Fundi slitið. 

 1. Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn þriðjudaginn 27. mars. 2018. kl. 17.30 
  Mætt voru: Björn Ingi Gíslason, Guðmundur Búason, Þórður Grétar Árnason, Jóhann Snorri Bjarnason, Páll Björgvin Ingimarsson, Gunnþór Gíslason, Sr. Guðbjörg Arnardóttir og Guðrún Tryggvadóttir

  Dagskrá.
  1Fundur settur.  Björn Ingi setti fundinn.2. Verkaskipting stjórnar.
  Engin breyting verður á verkaskiptingu á þessu starfsári.

3. Afleysing organista.
Edit hefur óskað eftir launalausu námsleyfi frá 15. ágúst 2018 til 15. ágúst 2019.  Sóknarnefnd er að vinna í því að finna einhvern til að leysa hana af.

4. Önnur mál.
Sælandsgarðar voru þeir einu sem buðu í slátt og umhirðu í kringum kirkjuna, eftir auglýsingu í Dagskránni, allir samnála að ganga að þessu tilboði. Guðmundi falið að ganga frá samningi.

Búið er að fá áframhaldandi frest hjá Brunavörnum til 1.9.2018.

Hreinsunardagur er fyrirhugaður 16. maí kl. 17:00

Selfosskirkju ber skylda að skrá bækur kirkjunnar, Björn Ingi hefur komist í samband við bókasafnsfræði nema sen er til í að taka þetta verkefni að sér með námi.  Allir sammála að heyra betur í henni fyrir næsta fund.

Morgunkaffið á páskadagsmorgun verður í umsjón sóknarnefndar.

Tekin var ákvörðun að hafa starfsmannaviðtöl

Sr. Guðbjörg sagði okkur frá héraðsnefndarfundi sem hún fór á 24. mars

Kirkjufréttir komu út í síðustu viku.

Ræddum hvað gera ætti við gömlu stólana sem enginn vill fá inn á nýlakkað parketið. Guðnýju er falið að losa okkur við þá.

Rætt um að hitta nýja bæjarstjórn í haust vegna nýs kirkjugarðs

5. Fundargerð upplesin.

6. Fundi slitið.  19:30

9. Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn þriðjudaginn 27. feb. 2018. kl. 17.30    
Mætt voru: Björn Ingi Gíslason,  Þórður Grétar Árnason, Hjörtur Þórarinsson, Páll Björgvin Ingimarsson, Gunnþór Gíslason, Fjóla Kristinsdóttir, Petra Sigurðardóttir, Guðný Ingvarsdóttir, Sr. Guðbjörg Arnardóttir, Sr. Ninna Sif Sigfúsdóttir og Guðrún Tryggvadóttir
Dagskrá.
1. Fundur settur.
Björn setti fundinn og sungið var fyrir Fjólu sem átti afmæli.

2. Aðalsafnaðarfundur 4.mars nk.
Valdimar Bragason verður fundarstjóri og Guðrún Tryggvadóttir ritari.  Endurnýja þarf kjör kjörnefndar 14 aðalmenn og 14 varamenn.  Sóknarnefnd býður gestum upp á veitingar á fundinum. Ákváðum að bjóða fulltrúum Kvenfélags Selfoss á fundinn til að færa þeim smá gjöf í tilefni 70 ára afmælis KS.

3. Kirkjan í samfélaginu.
Þarf eitthvað að bæta eða laga??  Ræddum hugmynd um að halda kynningarfund í kirkjunni þar sem ýmsum stofnunum og félagasamtökum  yrði boðið.  Allir ánægðir með starf kirkjunnar.

4. Önnur mál.
Búið er að ákveða að auglýsa eftir einhverjum til að sjá um slátt og umhirðu í kringum kirkju og kirkjugarð.  Haldinn verður tiltektardagur fyrir sjálfboðaliða í maí.

Búið er að smíða snjógildrur og verðar þær komnar upp fyrir næsta vetur.

Ræddum nýjan kirkjugarð.

5. Fundargerð upplesin.

6. Fundi slitið. Kl.18:50

8. Fundur Sóknarnefndar Selfosskirkju haldinn þriðjudaginn 23. jan. 2018. kl. 17.30  
Mætt voru: Björn Ingi Gíslason, Guðmundur Búason,  Þórður Grétar Árnason, Jóhann Snorri Bjarnason, Páll Björgvin Ingimarsson, Gunnþór Gíslason, Petra Sigurðardóttir   Guðný Sigurðardóttir, Sr. Guðbjörg Arnardóttir, Sr. Ninna Sif Sigfúsdóttir og Guðrún Tryggvadóttir

Dagskrá.
Fundur settur.  Björn setti fundinn
2.  Ákvörðun um aðalsafnaðarfund.
Ákveðið að hafa aðalsafnaðarfundinn eftir messu 4.mars kl. 12:30.

3. Staða fjármála.
Guðmundur kom með drög að ársreikningum og fór yfir þá.  Engin athugasemd var gerð.

4. Önnur mál.
Sláttur og umhirða.  Búið er að fá tilboð frá nýjum aðila og útfrá því var tekin ákvörðun um að auglýsa eftir tilboðum í verkið.

Næsta sem þarf að gera fyrir kirkjuna er að setja upp leiðar lýsingu í kirkjuna

Vilhálmur E. Eggertsson hefur samþykkt að vera fulltrúi Selfosskirkju í fulltrúaráði Hjálparstarfs kirkjunnar og varmaður verður Þórður G. Árnason.

Hjörtur Þórarinsson hefur afhent kirkjunni yfirlit yfir innkomu á Aðventutónleikum sl 40 ár

KPMG gaf kirkjunni skrifborð og tvo skápa.

5. Fundargerð upplesin.

6. Fundi slitið.